Ετήσια επιθεώρηση ISO 9001:2008 από TÜV AUSTRIA HELLAS

Για άλλη μια χρόνια διενεργήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS (tuvaustriahellas.gr) με επιθεωρητή τον κ. Αθανάσιο Γκολφινόπουλο.

Το πόρισμα της επιθεώρησης είναι ότι η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2008 σε ικανοποιητικό βαθμό σε όλα τα τμήματά της και κάθε χρόνο προσπαθεί και βελτιώνει την πολιτική ποιότητας των υπηρεσιών της με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.