Σημαντικά οφέλη Net Metering

ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό για πάντα προσφέρει η αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering) σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.

 

Οφέλη Net Metering:

  • Ενεργειακή αυτονόμηση για πάντα.
  • Συμψηφισμός ενέργειας για 25 χρόνια.
  • Προστασία από τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής του ρεύματος.
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
  • Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Επιπλέον, κάλυψη των καυσίμων μετακίνησης παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ ενέργεια για τη φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.