Σημαντικά οφέλη Net Metering

ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό για πάντα προσφέρει η αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering) σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.

 

Οφέλη Net Metering:

  • Ενεργειακή αυτονόμηση για πάντα.
  • Συμψηφισμός ενέργειας για 25 χρόνια.
  • Προστασία από τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής του ρεύματος.
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
  • Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Επιπλέον, κάλυψη των καυσίμων μετακίνησης παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ ενέργεια για τη φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

 

DB Schenker in Sofia

Σημαντικές επεμβάσεις βελτίωσης λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων:

  • Γεωθερμίας
  • Θέρμανσης δαπέδου
  • BMS (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας)

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Porsch-concept www.rehau.com).