Ελένη Χουρσουλίδου, Αθηνά Γεωργοπούλου, Αθανάσιος Γκολφινόπουλος

Ετήσια επιθεώρηση ISO 9001:2008 από TÜV AUSTRIA HELLAS

For another year, the ISO 9001: 2008 quality management system was successfully conducted by the TUV AUSTRIA HELLAS (tuvaustriahellas.gr) certification body under the supervision of Mr. Athanasios Golfinopoulos. The conclusion of the inspection is that the company applies the ISO 9001: 2008 standard satisfactorily in all its departments and every year it tries and improves the quality policy of its services in order to better and faster serve its customers.