Χουρσουλίδης Προσφορά Εργασίας

Προσφορά Εργασίας

Η εταιρία μας με έδρα τη Βέροια και αντικείμενο τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης, αντλιών θερμότητας, ηλιακών συστημάτων και φωτοβολταϊκών ζητά Ψυκτικό για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.

Προσόντα:

  • Πιστοποίηση Ψυκτικού
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Η εμπειρία σε αντλίες θερμότητας και συστήματα VRF θα εκτιμηθεί θετικά!

Βιογραφικά στο e-mail: veroia.heatpumps@gmail.com