Θέρμανση δαπέδου Rehau

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο τακτικός έλεγχος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι σημαντικός για την διατήρηση της απόδοσής του στο μέγιστο δυνατό και για την μακροζωία του. Ο έλεγχος είναι σημαντικός για την προστασία:
  • του μπόιλερ από διάβρωση
  • του συλλέκτη από παγετό σε περίπτωση έλλειψης αντιψυκτικού υγρού
  • από φθορές που μπορεί να προκύψουν από την έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες.
   
logo

Αντλία θερμότητας-Σύστημα υψηλής νοημοσύνης

Οι αντλίες θερμότητας είναι σύστημα υψηλής νοημοσύνης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία των κατοικιών με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nearly zero energy homes), σύμφωνα με τον Thomas Nowak- Secretary General της EHPA (European Heat Pump Association).
  • Μειώνουν τη ζήτηση για συμβατικές πηγές ενέργειας.
  • Μπορούν να ωφεληθούν από τοπικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά).
  • Μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν 100% ανανεώσιμη πηγή θέρμανσης-ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.
http://www.ehpa.org/  
Energiesparmesse Wels 2015

ISH Frankfurt 2015 – Energiesparmesse Wels 2015

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις του κλάδου μας. Ενημερωνόμαστε συνεχώς με σεμινάρια, διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση των μελών της εταιρείας μας με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.