Αντλία θερμότητας Atlantic

Συντήρηση αντλιών θερμότητας

Η συντήρηση της αντλίας θερμότητας είναι σημαντική για τη διασφάλιση της καλής και οικονομικής λειτουργίας καθώς επίσης και για την μακροζωία της. Σημαντικές εργασίες που πρέπει να γίνονται κατά τη συντήρηση είναι: Καθαρισμός των φίλτρων νερού. Καθαρισμός του στοιχείου του εξατμιστή. Έλεγχος των πιέσεων και θερμοκρασιών του μηχανήματος. Για την πιστοποίηση της σωστής συντήρησης και λειτουργίας της αντλίας θερμότητας θα πρέπει ο τεχνικός να είναι άρτια καταρτισμένος και με εμπειρία στη λειτουργία τέτοιων συστημάτων.