Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον

Επανέναρξη προγράμματος ”Εξοικονομώ κατ’ οίκoν”

Την επανέναρξη του προγράμματος « εξοικονομώ κατ” οίκον» ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και τουρισμού με πιο “συντηρητικούς” όρους από αυτούς που ίσχυαν μέχρι πρότινος για πρόσβαση προς τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας. Επίσης, αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα αποπληρωμή των αιτήσεων τελικής εκταμίευσης που εκκρεμούν σε όλη τη χώρα.   Για περισσότερες πληροφορίες:  Υποβολή προτάσεων από το ΕΤΕΑΝΝέο ”Εξοικονομώ κατ’ οίκον” Πηγή: Next Generation Blog  
Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον

Νέα απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων στο πρόγραμμα ”Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

Συνολικά υπάγονται 290 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 3.249.369,11 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015. Λίστα Ωφελουμένων 3.8.2015 Πηγή: Next Generation Blog