Θέρμανση δαπέδου Rehau

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο τακτικός έλεγχος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι σημαντικός για την διατήρηση της απόδοσής του στο μέγιστο δυνατό και για την μακροζωία του. Ο έλεγχος είναι σημαντικός για την προστασία:
  • του μπόιλερ από διάβρωση
  • του συλλέκτη από παγετό σε περίπτωση έλλειψης αντιψυκτικού υγρού
  • από φθορές που μπορεί να προκύψουν από την έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες.