ατάργηση συμβατικών λεβήτων από 26.9.2015

Removal of conventional boilers from 26.9.2015

Από 26.9.2015 καταργείται η παραγωγή συμβατικών λεβήτων θέρμανσης, τους οποίους αντικαθιστούν οι νέας τεχνολογίας λέβητες συμπύκνωσης που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη οικονομία και καθαρότερο περιβάλλον.

Σκοπός είναι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση εκπομπών CO2 για το 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισότερες πληροφορίες.

   

Legislation

Κατάργηση παραγωγής συμβατικών λεβήτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από 26.9.2015 σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τον Κανονισμό Οικολογικού Σχεδιασμού Ecodesign κατα την οποία τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με ενέργεια (ErP – Energy Related Products) θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά την απόδοσή τους και να φέρουν υποχρεωτικά Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Labeling). Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ